Видео о компании (54 сек.)
Написать в Viber/Telegram
+38 (050) 425 93 33
Вам перезвонить?
Выберите формат работы в Bolt UA:
+38 (050) 425 93 33
Политика конфиденциальности

1. Конфіденційна інформація

«Конфіденційною Інформацією» мається на увазі будь-яка інформація, яка передається Стороною 1 Стороні 2, за винятком випадків, вказаних нижче. Конфіденційна Інформація може передаватись в усній формі, а також у письмовій формі у вигляді листів, звітів, аналітичних матеріалів, результатів досліджень, схем, графіків, специфікацій та інших документів, які може бути оформлено як на паперових, так і на електронних носіях. Конфіденційна Інформація включає, зокрема, наступну інформацію Сторін: · взаємовідносини Сторін за цим Договором; · відомості та документи, якими Сторони обмінюються під час роботи Сторони 1, у тому числі відомості та документи щодо фінансово-господарської діяльності Сторони 1, її правових титулів і корпоративних відносин; · договори і угоди, які укладаються між Сторонами або на користь Сторін, включаючи цей Договір, а також інформацію, яку зазначено у таких договорах і угодах; · інформація щодо часток і акцій інших підприємств (розмір, відсотки в статутних капіталах, вартість придбання тощо), які належать Сторонам, а також інформація щодо фактів володіння вказаними акціями і частками; · корпоративні документи; · інформація щодо зареєстрованих товарних знаків і/або тих, що знаходяться на реєстрації, а також щодо об’єктів інтелектуальної власності; · документи щодо судових та позасудових спорів; · паспортні та анкетні дані фізичних осіб, які є акціонерами (учасниками) афілійованих компаній і/або тих фізичних осіб, які працюють в органах управління та їхніх афілійованих компаніях; · інформацію про виконавців, підрядників, покупців, продавців, постачальників, а також їхніх афілійованих компаній; · інформацію про обсяги послуг і реалізації товарів, робіт та послуг; · інформацію, яка має пряме або непряме відношення до переліку і змісту проведення переговорів; · інформацію про фінансові, правові, організаційні та інші взаємовідносини між Сторонами і їхніми афілійованими компаніями; · фінансову звітність; · облікові регістри; · бізнес-плани; · будь-яку інформацію, вказану в цій статті 2.3 вище, що стосується або має пряме або опосередковане відношення до клієнтів та/або контрагентів кожної Сторони. Конфіденційна Інформація втрачає статус конфіденційної (і, відповідно, може бути розкрита Стороною необмеженому колу осіб) у таких випадках: · така інформація є загальновідомою; · таку інформацію було отримано Стороною від іншого джерела, яке не передбачене цим Договором; · така інформація перестає бути конфіденційною відповідно до письмової заяви іншої Сторони; · така інформація офіційно вимагається від Сторони адміністративними, правоохоронним, або іншими органами державної влади України у випадках та у порядку, передбаченими чинним законодавством України (у випадку отримання такої офіційної або неофіційної вимоги або попередження про таку вимогу у майбутньому, Сторона, що її/їх отримала, повинна впродовж 24 годин сповістити іншу Сторону про всі обставини зазначеної вимоги або попередження). Мы маємо право використовувати конфіденційну інформацію для відправки рекламних та інформаційних повідомлень у viber, telegram, whatsapp, sms, email, отриману з інформаційних джерел, які належать ТОВ «ІНДАСТРІ ІНКОРПОРЕЙШН». Сторони цим зобов’язуються: · якщо інше не передбачено законодавством України, не розголошувати, не обговорювати зміст, не надавати копій, не публікувати і не розкривати Конфіденційну Інформацію у будь-якій іншій формі третім особам без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони; · вживати всіх законних засобів (зокрема, технічних) для захисту Конфіденційної Інформації і уникнення її несанкціонованого розголошення та/або оприлюднення у будь-який спосіб; · не розголошувати третім особам факти передачі або отримання Конфіденційної Інформації, а також її змісту.

 

2. Відповідальність сторін

Відповідальність Сторін за невиконання обов’язків за цим Договором визначається законодавством України та цим Договором. Сторони несуть відповідальність за розголошення Конфіденційної Інформації або несанкціоноване використання Конфіденційної Інформації їхніми працівниками. Сторона, яка порушила умови цього Договору, відшкодовує іншій Стороні всі прямі фактичні витрати і прямі реальні збитки, понесені внаслідок такого порушення, за умови, що її вину доведено у судовому порядку.